Skip to content

De mens wikt, maar de computer beslist

Lees artikel

De mens wikt, maar de computer beslist

In toenemende mate nemen computers op basis van algoritmes beslissingen die daarvoor alleen door mensen werden genomen. Vaak gaat dat goed, soms gaat dat minder goed. Die beslissingen worden door computers genomen bij banken en verzekeraars, maar ook in het verkeer, bij de overheid en in de zorg. Dat computers zich steeds meer met menselijke beslissingen gaan bemoeien is een feit. Maar wat vinden mensen eigenlijk van deze ontwikkeling?

We zijn er tot op zekere hoogte al aan gewend dat computersystemen ons helpen om taken makkelijker uit te voeren. Als een navigatiesysteem bij een wegafsluiting een alternatieve route aangeeft dan worden de aanwijzingen doorgaans klakkeloos opgevolgd. Het systeem weet het uiteindelijke eindpunt en ook de eventuele andere randvoorwaarden voor de rit. Op basis van die regels is het navigatiesysteem prima in staat om een andere route te bepalen. Daar vertrouwen we op.

Maar van heel veel beslissingen die door computers op basis van algoritmes worden genomen zijn we helemaal niet op de hoogte. Sterker nog, we zijn ons niet eens bewust dat die beslissingen door computers worden genomen. Dat gebeurt allemaal ‘achter de schermen’ en bij het uiteindelijke resultaat, bijvoorbeeld de toe- of afwijzing van een verzekering of hypotheek, ziet de klant helemaal niet dat aan die beslissing een grondige analyse door een algoritme vooraf is gegaan.