Skip to content

Bedrijfssoftware, digitale transformatie en data

Lees artikel

Bedrijfssoftware, digitale transformatie en data

Bedrijfssoftware, digitale transformatie en data zijn drie thema’s die u dit nieuwe jaar vaker terugziet in de media van het ICT informatiecentrum. Voor deze thema’s zal iedere organisatie zich moeten afvragen welke koers daarmee gevaren wordt. Het achterwege blijven van een goed beleid en het uitstellen van keuzes brengt het risico met zich mee straks achter de feiten aan te lopen. Want de ontwikkelingen gaan snel en de invloed van ICT op businessmodellen en de winstgevendheid daarvan wordt eerder groter dan kleiner.

Goede vooruitzichten
De economie floreert, bedrijven groeien, de vooruitzichten zijn vooralsnog positief en we vinden onszelf een modern land. Toch vallen er nog regelmatig bedrijven om, is de winstgevendheid niet altijd als gehoopt en zijn veel organisaties ouderwets georganiseerd wat hun ICT betreft. Bestaande systemen worden nog niet vervangen (‘ze doen het al jaren prima’), het verder automatiseren van bedrijfsprocessen stagneert omdat medewerkers of management daar nog niet aan toe zijn en over de waarde van intern beschikbare data is nog niet veel bekend. Wat is uw antwoord op de onderstaande vragen?

Welke onderdeel van onze bedrijfssoftware is het hardst aan vervanging toe?
Ondersteunt onze ICT ons maximaal bij onze administratieve, commerciële en logistieke processen?

Waar zijn verbeteringen mogelijk?
Hebben wij of krijgen wij last van concurrentie die meer dan ons gebruik maakt van moderne ICT oplossingen?
Halen wij managementinformatie uit de data die in onze systemen zit?